Op de koart en kaort

Category
Gamification
About This Project

Belevingskaart

Wie kennen het dorp nou beter dan de bewoners zelf? De website beilervaart.opdekaort.nl is een voorbeeld van een “op de kaort”-website. Hiermee krijgen dorpsbewoners de mogelijkheid om van hun dorp zelf een belevingskaart te maken (en te beheren) met daarop verhalen over voor de bewoners belangrijke panden en plekken. Dit is allereerst leuk voor het dorp en haar bewoners zelf omdat de verhalen kunnen worden gedeeld en zo levend blijven, maar de belevingskaart biedt nog meer mogelijkheden.

Zet je dorp op de kaart

Zo kun je aan de hand van de belevingskaart,  je dorp, zoals Beilervaart letterlijk op de kaart zetten voor toeristen en hen deelgenoot maken van alle mooie panden, plekken en verhalen. De Drentse dorpen zijn uniek in Nederland en er liggen volop kansen om deze unieke kwaliteiten in de dorpen te vermarkten!

Rijk aan geschiedenis

De belevingskaart vormt ook een bouwsteen om, al of niet met behulp van professionals, het dorp door te ontwikkelen. Met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, mooie verhalen groei en het huidige functioneren van het dorp ontstaat een compleet beeld van het dorp. Op basis hiervan kunnen plannen worden gesmeed om het dorp in de toekomst mooi en leefbaar te houden.

Naast de verhalen die toegankelijk zijn voor iedereen, kunnen ook een dorpsagenda en een marktplaats worden toegevoegd aan de website die exclusief toegankelijk zijn voor de dorpsbewoners. Vraag en aanbod van diensten kunnen zo worden uitgewisseld. Handig, bijvoorbeeld voor als je een lift zoekt naar Assen op een moment dat er bijna of geen bussen rijden.

Een overzicht van op de koart (op zijn gronings) en op de kaort (op zijn drents) websites:

Enthousiast geworden over beilervaart.opdekaort.nl en de mogelijkheden van “op de kaort”? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize via willems@libau.nl. Samen wordt dan een startbijeenkomst in uw dorp ingepland. Tijdens deze startbijeenkomst krijgt het dorp een gebruiksinstructie en wordt samen met deskundigen de basisvormgeving van de website toegesneden op uw dorp. Aan deze bijeenkomst en de aanpassingen aan de website zijn beperkte kosten verbonden, het gebruik van de website is gratis.

Stichting Libau is al 90 jaar de onafhankelijke adviesorganisatie ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe zonder winstoogmerk. Met vrijwilligers uit Beilervaart en financiële ondersteuning vanuit het ERL programma van de provincie Drenthe is website beilervaart.opdekaort.nl ontwikkeld.

Opdrachtgever

Libau, in samenwerking met Gee!design

Doelstelling

Een belevingskaart om de geschiedenis van dorpen en hun huidige reilen en zeilen weer te geven.

Fun fact

Op de koart is Grunnings, maar op de kaort is Drents, daarom worden beide url’s gebruikt.